Entries by איל שלף

יש בשכונתך מצוקת חניה ובכל זאת חטפת דו"ח?

מצוקת חניה איננה תופעה חריגה בערים כמות תל אביב, רמת גן, ירושלים חיפה ראשון לציון ועוד. כך, אנחנו נתקלים לא אחת במקרים שבהם פקח החניה מושיט את ידו לפנקס בקלילות ורושם לנו דו"ח חניה על סך 100 ₪ במקרה הטוב או 250 ₪ במקרה הרע אפילו שמקום ידוע כסובל ממצוקת חניה. בעקבות זאת היו מי […]

קבלת תשלום במזומן- הלכה למעשה

  עדכון בעקבות אישור חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע״ח – 2018 לאור אישור החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018, (להלן: "חוק הצמצום") להלן עדכון לנייר עמדה בקשר להגבלת השימוש במזומן בחברה, גביית דמי שכירות ותשלום בגין שירותים, ולבקשתך. במרץ 2018 חוקק ואושר חוק הצמצום ועניינו אימוץ המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן. חוק […]