גיל קירה

nrg מעריב

תקופת התיישנות בפוליסה לא רלוונטית אם לא ניתנה התרעה למבוטח

פסיקה תקדימית: המחוזי הפך פסיקה של בית משפט השלום וקבע כי תקופת התיישנות בפוליסות ביטוח רלוונטית, רק אם המבוטח קיבל על כך התרעה מחברת הביטוח