כרטיס חיוב/השבת סכומי חיוב שנעשו תוך שימוש לרעה בכרטיס האשראי.- המשך טקסט למטה

כרטיס חיוב/השבת סכומי חיוב שנעשו תוך שימוש לרעה בכרטיס האשראי.

חשבונו של התובע חויב בגין רכישות שבוצעו לכאורה באמצעות כרטיס האשראי שלו באילת, על אף שלא שהה בעיר באותה עת.

התובע עותר לחיוב חברת האשראי להשבת סכומים אלו.

לטענת החברה, הכספים נמשכו באמצעות כרטיס האשראי המקורי ועל כן האחריות למשיכתם חלה על התובע. נקבע: על התובע להוכיח התרחשות האירוע בו נעשה שימוש לרעה בכרטיס האשראי במידה ויוכיח טענתו זו יעבר הנטל אל כתפי חברת האשראי לטעון טענותיה.