גיל קירה

איזוטסט במגעים מתקדמים לרכישת סיסטם 9000

חברת איזוטסט, העוסקת בבדיקות התאמה לבנייה וסלילה, נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת הפעילות והפרויקטים של חברת מעבדות סיסטם 9000.