יזמים תובעים את עזריאלי - טקסט בהמשך

יזמים תובעים את עזריאלי

התובעים, שטוענים כי פונו בכוח מקומה ששכרו במגדלי עזריאלי בתל אביב, שיווקו שטחים לשכירות משנה בשכונות חרדיות. בקבוצת עזריאלי טענו כי הסכמי שכירות המשנה הם למעשה חוזי  מכירה שנחתמו על ידי חברה שאין לה הסכם עמם – והגישו נגד היזמים תלונה במשטרה