יש בשכונתך מצוקת חניה ובכל זאת חטפת דו"ח?

מצוקת חניה איננה תופעה חריגה בערים כמות תל אביב, רמת גן, ירושלים חיפה ראשון לציון ועוד.
כך, אנחנו נתקלים לא אחת במקרים שבהם פקח החניה מושיט את ידו לפנקס בקלילות ורושם לנו דו"ח חניה על סך 100 ₪ במקרה הטוב או 250 ₪ במקרה הרע אפילו שמקום ידוע כסובל ממצוקת חניה.

בעקבות זאת היו מי שסברו כי קנסות החניה נגבו שלא כדין, ועל כן הוגשה נגד עיריית תל אביב תובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בת"א (ת"צ (ת"א) 23538-10-14 איגרא נ' עיריית תל-אביב). עם זאת התיק הגיע להכרעתו של בית המשפט העליון שפסק כי לא ניתן להגיש תובענה ייצוגית נגד רשות מקומית להשבת קנסות ששולמו בגין עבירות חניה, היות שקנסות חניה אינם נחשבים ל"תשלום חובה" המהווה עילה להגשת תובענה ייצוגית. בית המשפט העליון העלה נימוק נוסף, החשוב לא פחות: התובענה הייצוגית אינה ההליך המתאים לתקיפת קנסות חניה, משמדובר בהליך פלילי (בר"מ 7302/16 עיריית תל אביב נ' איגרא (2018)). דו"חות החניה מבוססים על חוקי עזר הנחקקים ע"י מועצת העיר, ואף שחלקנו לא רואים את חוקי העזר העוסקים ב"העמדת רכב וחנייתו" בעין יפה, דרך המלך לתקיפת חוק עזר שבעינינו אינו סביר היא בתקיפתו הישירה באמצעות הגשת עתירה מינהלית (ע"א 4291/17 עו"ד אלפריח נ' עיריית חיפה (2019)).

עדות אישית מהשטח.
אוכל להעיד מ"השטח" כי לעתים אנחנו נתקלים בעוולות שאין שני להן, כפי שקרה לי בעת שקיבלתי דו"ח חניה בסך 250 ₪ (!). על מה ולמה? הפקח ראה כתב בדו"ח החניה כי רכבי "חסם נתיב נסיעה וגרם להפרעה במקום". מפאת מצוקת החניה בשכונה, החנתי את רכבי במקביל למקומות החניה המסומנים שעל יד בניין מגורי, ולשיטת הפקח, מדובר בחסימת נתיב נסיעה, כשלמעשה נהגים יכלו לנסוע בחופשיות מסביב לרכב כך שלא הייתה הפרעה כלל וכלל.
לפיכך הגשתי לעיריית ראשון לציון בקשה לביטול דו"ח החניה.

מה הייתה תגובת העירייה?
כמובן שהעירייה מיאנה במתן תשובתה לבקשתי אף על פי חובתה לתת מענה בתוך 45 ימים על פי חוק ההנמקות, משאין כל הסדר חוקי אחר המסדיר זאת. במעבר חד – העירייה ביטלה את דו"ח החניה בתנאי שלא אפר את חוקי העזר הנוגעים להסדרת החניה בעיר במשך השנה הקרובה מיום קבלת מכתבה. נראה כי גם העירייה לא הייתה בטוחה בצדקת פקח החניה והציעה לי, האזרח הקטן, לבטל את דו"ח החניה בצירוף התנאי לפיו לא אחנה בצורה לא חוקית בשנית במהלך השנה הקרובה.

להלן מספר טיפים שיעזרו לכם כיצד להתמודד עם דו"ח החניה.

טיפ #1 – צלמו את הרכב!
קיבלתם דו"ח חניה? הכי חשוב – צלמו את רכבכם! כמובן שלרוב פקח החניה יצלם את הרכב בעת או לפני שהניח את הדו"ח על שמשת הרכב, אולם לא תמיד ניתן לראות בתמונה את מצוקת החניה השוררת באזור שבו חניתם. כך לא תמיד התמונה צולמה בבירור.

טיפ #2 – בדקו מה רשום על גבי הדו"ח
פקח החניה תמיד ירשום על גבי דו"ח החניה מהו האיסור החוקי שבגינו נקנסתם בסכום של 100 ₪ או 250 ₪. לאחר שהבנתם מהו האיסור החוקי מתוך חוק העזר העירוני העוסק ב"העמדת רכב וחנייתו", מומלץ להיוועץ בעורך דין העוסק בסכסוכים מול רשויות מקומיות. אם אין ידכם משגת להיוועץ בעורך דין או שאינכם סבורים שיש צורך בכך, שימו לב לטיפ הבא.

טיפ #3 – בקשה לביטול דו"ח חניה
הפן הפרוצדורלי
לאחר קבלת דו"ח החניה על שמשת הרכב או בדואר, יש באפשרותכם להגיש בקשה לביטול דו"ח החניה לידי העירייה או החברה העירונית המטפלת באכיפת חוק העזר של העירייה בתוך 30 ימים ממועד קבלת דו"ח החניה. לעתים קרובות מדי העירייה או החברה העירונית לא תשיב לבקשת הביטול בתוך 90 ימים ממועד קבלת דו"ח החניה, ולכן אי תשלום הדו"ח במועד זה יגרור אחריו תוספת פיגור בגין איחור בתשלום הדו"ח. לפיכך מומלץ לא לחכות עד שמועד זה יעבור אף שאתם מחכים לתשובת העירייה או החברה העירונית ולשלם את הדו"ח או להגיש בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד קבלת דו"ח החניה.
הפן המהותי
פגמים בדו"ח החניה
לעתים ייתכן מצב שבו פקח החניה ישלח את דו"ח החניה בדואר אך לא תמיד תדעו מתי הצרה תיפול עליכם, אולם כשהדואר יגיע, בדקו את תאריך האירוע. מדוע? היה ומדובר באירוע שקרה לפני כשנה, הרי שתוכלו לטעון להתיישנות הדו"ח. כמו כן אם קיבלתם את דו"ח החניה לידיכם או הדו"ח נשלח אליכם דרך דואר ישראל אך טרם לקחתם אותו מסניף הדואר, והעירייה לא נקטה נגדכם הליכי גבייה במשך כ-3 שנים מאז – תוכלו לטעון לשיהוי ניכר בפעולות הגבייה שלה, וממילא לביטול דו"ח החניה. כמובן שאינני ממליץ לחכות לנקיטת פעולות גבייה מצד העירייה אך אם נקלעתם למצב זה, דעו כי יש באפשרותכם לטעון לביטול דו"ח החניה מחמת שיהוי בגבייתו.
התיישנות
מעבר לטענת ההתיישנות, בדקו אם מי ששלח אליכם את הודעת הקנס הוא פקח חניה מוסמך, כלומר – מלוא פרטיו רשומים על גבי דו"ח החניה, אחרת אי בהירות בו ו/או השמטת פרט מפרטים אלה עלולים להביא לביטולו. בעת שעיניכם עוטות על דו"ח החניה שימו לב לפרטים, כגון: תאריך ושעה, היות שייתכן כי הפקח הנפיק את הדו"ח בשעות שאינן שעות פעילות האכיפה בעיר או באזור מסוים מהעיר באותה עת. כך גם ייתכן שהפקח הנפיק את הדו"ח בתווך שבין כניסת שבת ובין יציאת השבת כאשר שעות האכיפה אינן כוללות את יום השבת.
מצוקת חניה
בערים מסוימות, כמות ת"א וראשל"צ, רמת גן, ירושלים, חיפה ועוד, ניתן לטעון למצוקת חניה כטענת הגנה מפני תשלום דו"ח חניה. כמובן שמדובר בטענה המעניקה לעירייה שיקול דעת, אף רחב יש לומר, כאשר לעירייה תהיה נטייה לקבל את טענתכם זו אם אתם תושבי העיר.
המרת הדו"ח לאזהרה.
אם אתם במקרה אזרחים שומרי חוק ולא ביצעתם עבירת חניה בחייכם או לכל הפחות לא נתפסתם מבצעים אותה, תוכלו לטעון במסגרת הבקשה לביטול דו"ח החניה להמרתו באזהרה. חשוב ביותר לציין בטענה זו כי אתם מקפידים על ציות לחוקי התנועה ולחוקי העזר.

טיפ #4 – בקשה להישפט.
לאחר שניסיתם להידבר עם העירייה במסגרת הבקשה לביטול דו"ח החניה אך מאמציכם לא הועילו, יש באפשרותכם להגיש בקשה להישפט לבית המשפט לעניינים מקומיים שבקרבת מקום האירוע בגינו ניתן דו"ח החניה בתוך 90 ימים ממועד קבלת דו"ח החניה. במסגרת הבקשה להישפט תידרשו להעלות על הכתב טענות עובדתיות ו/או משפטיות, ולכן אמליץ לכם גם בשלב זה להיוועץ בעורך דין במתמחה בתחום המשפט המינהלי בכלל ובסכסוכים מול רשויות מקומיות בפרט, ואם ידכם משגת – שכרו את שירותיו.

טיפ #5 – דרך המלך: הפעילו פנגו (או דומיה)
אם ברצונכם להימנע מאי נעימות שבדו"ח חניה, אנא, לכו על הדרך הבטוחה – הפעלת אפליקציה לתשלום בגין חניה, כמו למשל: פנגו, סלופארק וכדומה. אם עדיין קיבלתם דו"ח חניה, אל תהססו והיוועצו בעורך דין לביטול דו"ח החניה.
בכבוד רב.
עו"ד עידן שרון
מומחה למשפט מנהלי

*** אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או לשמש כתחליף לייעוץ משפטי בידי עו"ד המתמחה בתחום המשפט המינהלי ו/או הרשויות המקומיות, אלא מדובר בחיווי דעה משפטית גרידא שאין בה כדי להוות מקור להסתמכות משפטית בצורה כזו או אחרת

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.