עכשיו שהמשק מתחיל לאט לאט לחזור לשגרה מתחילים להתגלות מימדי הפגיעה הכלכלית על עסקים קטנים וגדולים כאחד ולכן חשוב לנו לנסות לתת מענה נכון.

Click here to add your own text

Click here to add your own text