יצחק קירה, צבע ושות’ משרד עורכי דין

בעולם שמשתנה במהירות עצומה חובה לזכור את היסודות